Regulamin przyjęć

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przyjęć pacjentów w naszym gabinecie.

 

Wizyty dzieci

Bardzo cieszymy się na wizyty wszystkich dzieci w naszym gabinecie. Jednocześnie wiemy, że wizyta u stomatologa może być przeżyciem dla mniejszych i większych maluchów. Zawsze dokładamy wszelkich starań by przyjąć małego pacjenta. Nie zawsze jednak się to udaje. Jest to jednak czas, który lekarz poświęca dziecku. W takiej sytuacji wizyta jest rozliczana zgodnie ze stawką za przegląd stomatologiczny. Prosimy wszystkich rodziców o należyte przygotowanie dziecka przed wizytą w celu uniknięcia takiej sytuacji.

 

Warunki gwarancji

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych pacjentów, zawsze dobieramy rozwiązania najlepsze pod względem medycznym i finansowym. Trudno jest jednak przewidzieć wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na trwałość konkretnego rozwiązania. Dlatego, o ile lekarz nie poinstruował pacjenta inaczej, gwarancja na usługi stomatologiczne świadczone w naszym gabinecie udzielana jest na 1 rok. W ramach gwarancji pacjent ma prawo do dwóch napraw/korekt prac stomatologicznych objętych gwarancją. W przypadku konieczności wykonania kolejnej naprawy/korekty, wykonywana jest ona odpłatnie. Jednocześnie lekarz ma prawo zaproponować inne rozwiązanie (odpłatnie, z rabatem gabinetu; rabat ustala lekarz indywidualnie), jeżeli dotychczasowe nie spełnia swojej funkcji.

Gwarancja ulega unieważnieniu w sytuacji, gdy pacjent nie zgłasza się na wizyty kontrolne (dotyczy wyłącznie prac protetycznych) ustalone z lekarzem (płatne wg cennika). O ile nie ustalono inaczej, standardowy grafik wizyt kontrolnych kształtuje się następująco:

 • 1mc po wizycie, podczas której świadczono usługę objętą gwarancją
 • 3mce po pierwszej wizycie kontrolnej
 • 6mcy po drugiej wizycie kontrolnej

 

Pozostałe

Bardzo szanujemy Państwa cenny czas i jednocześnie prosimy o to samo. Rozumiemy, że ze względu na zdarzenia losowe nie zawsze są Państwo w stanie stawić się na wizytę w umówionym terminie. W takiej prosimy o wcześniejsze odwołanie wizyty poprzez kontakt telefoniczny z gabinetem w godzinach jego pracy. Osoby, które nie odwołają swojej wizyty dwukrotnie będą miały zablokowaną możliwość rejestracji elektronicznej oraz stracą pierwszeństwo rezerwacji wizyty w przypadku rezerwacji telefonicznej.

 

Polityka cookies oraz przechowywanie danych

Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania ze strony www.annayah.pl

Rejestracja elektroniczna, dostępna za pośrednictwem strony www.annayah.pl, wymaga zgody użytkownika na korzystanie z plików cookies. W związku z powyższym korzystanie z rejestracji elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookies.

 1. Dane dotyczące użytkowników strony www.annayah.pl przetwarzane są przez ANNAYAH Anna Jaglińska-Kornacka, ul. Romanowska 55G/11, 91-174 Łódź, NIP: 4660316562, zwaną dalej Gabinetem, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Gromadzone dane przetwarzane są zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika na podstawie jego działań w zakresie korzystania ze strony www.annayah.pl, lub na podstawie innych przesłanek dopuszczonych ustawowo, legalizujących przetwarzanie danych, głównie w celu rejstracji wizyt stomatologicznych w Gabinecie, zgodnie z wymogami prawa polskiego, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 3. Strona WWW Gabinetu nie gromadzi danych użytkowników w sposób automatyczny, gdyż zawsze dzieje się to w następstwie odpowiednich i celowych działań użytkowników, w szczególności działań związanych z procesem rejestracji wizyt stomatologicznych w Gabinecie.
 4. Zbiór danych osobowych przechowywany jest na dedykowanych serwerach administratora PlaRormy Dr100,tj. LekSeek Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tanecznej18,wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504649, NIP 951-23-79-214, REGON 147177262, adres e-mail:kontakt@dr100.pl
 5. O ile obsługa zamówień tego wymaga, Gabinet jako administrator danych osobowych użytkowników naszych serwisów internetowych może w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. W celu skorzystania z usługi rejestracji  internetowej świadczonej przez Gabinet, wymagane jest dokonanie przez użytkownika stosownego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza rejestracji. Formularz zawiera szereg pól obejmujących między innymi dane umożliwiające określenie tożsamości zamawiającego (dane osobowe), przy czym obligatoryjne jest wypełnienie niektórych z nich, wskazanych jako informacje wymagane.
 7. Każdemu użytkownikowi wypełniającemu formularz i udostępniającemu Gabinetowi swoje dane osobowe, Gabinet umożliwia dostęp do jego danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 8. Gabinet nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom chyba, że dzieje się to na życzenie użytkownika, za jego wyraźną zgodą, lub też na żądanie organów państwa uprawnionych na postawie prawa i prowadzonych przezeń postępowań.
 9. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych, Gabinet  stosuje mechanizmy tzw. cookies, a zatem informacje generowane przez serwery wykorzystywane przez Gabinet na urządzeniu końcowym użytkownika, które te same serwery mogą ponownie odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, jak również Gabinet może wykorzystywać inne technologie o funkcjach podobnych lub tożsamych z mechanizmem cookies.
 10. W niniejszym dokumencie opisującym politykę prywatności, informacje dotyczące mechanizmu cookies znajdują zastosowanie również w przypadku innych, podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.
 11. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne (pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW Gabinetu. Zawierają z reguły nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
 12. Pliki cookies wykorzystywane są zazwyczaj w celu:
 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych serwisów,  szczególnie pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu internetowego z niego korzystają, w celu ulepszania ich struktury i zawartości
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wprowadzać danych uwierzytelniających, a w przypadku formularzy zamówieniowych, możliwe jest podzielenie procesu zamówieniowego na mniejsze etapy rozłożone na kilka podstron
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 1. W ramach strony WWW udostępnianej przez Gabinet możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
 • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
 • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
 • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu
 • umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez użytkownika ustawień oraz wpisów w formularzu zamówieniowym
 1. W większości przypadków oprogramowanie do korzystania z serwisów WWW (przeglądarka internetowa),  domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą w dowolnym momencie dokonać  zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o ich każdorazowej chęci zamieszczenia w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym strona WWW Gabinetu będzie mogła uzyskiwać dostęp do tych informacji przy kolejnej wizycie użytkownika.
 3. Wyłączenie mechanizmów cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach strony WWW Gabinetu, zwłaszcza rezerwacji usług przez internet. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych Gabinetu.
 4. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Gabinetu, a następnie wykorzystywane przez partnerów Gabinetu, jednak wyłącznie w zakresie świadczenia usług oprogramowania w postaci usługi, celem zapewnienia najwyższej jakości usług.
 5. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty w gabinecie, ul. Romanowska 55F/11 lub pocztą elektroniczną na adres gabinet@annayah.pl