DODAJ OPINIĘ

REGULAMIN PROMOCJI URODZINOWEJ
 

Organizatorem promocji urodzinowej gabinetu ANNAYAH jest ANNAYAH Anna Jaglińska-Kornacka, ul. Romanowska 55F lokal 11, 91-174 Łódź, NIP: 466-031-65-62, zwana dalej ANNAYAH.

Zasady promocji
 

W ramach promocji ANNAYAH udziela dofinansowania do zabiegów:
a) wypełnienia zęba ze znieczuleniem lub
b) czyszczenia zębów (scalingu i piaskowania).

Pacjent ma prawo wybrać jeden z wymienionych zabiegów w promocyjnej cenie 100 zł brutto.

Opcja a) dotyczy wypełnienia na 1 lub 2 powierzchniach, wykonanego kompozytem światłoutwardzalnym. Promocja nie obejmuje wypełnień na 3 powierzchniach i odbudowy zęba.

ANNAYAH zaznacza, że cena 100 zł brutto jest ceną ostateczną, która nie ulega zmianie również w wypadku rezygnacji ze znieczulenia bądź jednego z komponentów zabiegu czyszczenia zębów.

Warunki wzięcia udziału w promocji
 

Pacjent, który chce wziąć udział w promocji zobowiązany jest umieścić pozytywny komentarz na temat dr Anny Jaglińskiej-Kornackiej na portalu ZnanyLekarz (https://www.znanylekarz.pl/dodaj-opinie/anna-jaglinska-kornacka). Komentarz powinien skrótowo wyrażać Państwa opinię na temat Pani doktor i (opcjonalnie) jej gabinetu. Tylko opinie zaakceptowane i opublikowane przez administratorów ZnanyLekarz uprawniają do skorzystania z promocji.

Pacjent, którego pozytywny komentarz został opublikowany powinien umówić się na wizytę telefonicznie pod nr tel. +48 607 759 666, zaznaczając, że chce skorzystać z promocji. W momencie rezerwacji wizyty należy podać również:
a) nazwę użytkownika publikującego komentarz
b) datę publikacji komentarza.

Tuż przed wizytą należy zaznaczyć, że chcą Państwo skorzystać z promocji.

Każdy pacjent z promocji może skorzystać tylko raz.

Czas trwania promocji
 

Promocja trwa od dnia 1 października 2018 roku do dnia 31 października 2018 roku.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
 

Poprzez udział w promocji, Pacjenci wyrażają zgodę na przetwarzanie przez ANNAYAH Anna Jaglińska-Kornacka, ul. Romanowska 55F lokal 11, 91-174 Łódź, NIP: 466-031-65-62 swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu do korespondencji w celu skorzystania z powyższej promocji.

 
Ząbki dzielące treść na stronie ANNAYAH